Řeckokatolická farnost v Ústí nad Labem Tisk

 

Mapa farnosti:                                                   Lokace na mapě AE:

                     

Farnost na území okresů:

Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Děčín

 

Administrátor:

o. Mgr. Ludvík ŠŤASTNÝ

 

Farní chrám: Sv. Josefa, Hrbovická ulice, Ústí nad Labem

 

Filiální obec: Teplice

Chrám: Narození sv. Jana Křtitele, Zámecké náměstí, Teplice